کد آهنگ پیشواز ایرانسل

متن آهنگ به طاها به یاسین علی فانی

فعال سازی پیشواز ایرانسل و همراه اول

ایرانسل : ارسال کد مورد نظر به 7575 همراه اول : ارسال کد مورد نظر به 8989