کد آهنگ پیشواز ایرانسل

متن آهنگ همسفر خشایار اعتمادی

فعال سازی پیشواز ایرانسل و همراه اول

ایرانسل : ارسال کد مورد نظر به 7575 همراه اول : ارسال کد مورد نظر به 8989